Generalforsamling DKK Kalundborg Kl. 15.00 d. 3/3 - 2024

1. Valg af:
dirigent: Liiza
referent: Birgit
stemmetællere: Bente
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
2023 har været et velfungerende og fredligt år.

Der har været 19 hold igennem året uden de store problemer.

Har indkøbt nye baljer som er meget kraftigere end de gamle, så satser på de holder længere.

Det har fungeret godt i hallen gennem vinteren trods at der er blevet tisset meget på gulvtæppet.

Vi er heldige at have fået Venessa som elev. Det går rigtig godt. Så jeg regner med et godt samarbejde, når Venessa er færdig med sin instruktør uddannelse.

Tak til bestyrelsen for at I stiller op og gør det muligt at drive foreningen.
Håber vi får magen hyggelige timer sammen i 2024.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse - Godkendt

4. Fastsættelse af kontingent - Fortsætter med 70 kr. pr. time

5. Budgetforslag
Nye rallyskilte - ca. 1500 kr.

Udstyr til Venessa - ca. 2000 kr.

6. Indkomne forslag

Ingen
7. Valg af bestyrelse

2 bestyrelsemedlemmer på valg:
Birgit Madsen - Genopstiller
Bente Elmhorst Nielsen - genopstiller
Venessa Ejlersen - Valgt som nyt bestyrelsesmedlem

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1 suppleant - Birte Vigen Mortensen

9. Valg af revisor Dorte Kristensen

10. Eventuelt
Playalotten - Udflugt for interesserede som træner hos

DKK Kalundborg. Arrangere når vejret bliver bedre. Sommerafslutning - aftale nærmere på maj mødet

Referat Generalforsamling DKK Kalundborg d: 26/6 - 2021:


1. Valg af:

Dirigent: Liiza

referent: Birgit

Stemmetællere: Bente og Dorte 

2.

Beretning: Godkendt 

3.

Regnskab: Godkendt

4.

Fastsættelse af kontingent: Uændret

5.

Budgetforslag: Indkøb af rally-skilte-holdere

6.

Indkomne forslag: Pladsens fremtid

Hvem vil stå for pladsen hvis Birgit flytter?

Cirkulerer mellem dem der er på holdet. 

Maile bane inden træning 

Birgit komme hver 3 eller 4 uge

Kontingent 20 kr.pr. træning + kørsel til Birgit.

7.

Valg af bestyrelse:

Formand: Liiza Haagensen

Kasserer:  Birgit Madsen

Næstformand:  Bente Elmhorst Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Viki Ehlers Kjær

8.

Valg af suppleanter: Ingen 

9.

Valg af revisor: Dorte Kristensen

10.

Eventuelt:

Foredrag - Hundefodernørden, Ann Kirstin

                Emne, pris ?  = Bente

              - Adfærd, reaktive-hunde ? 

Prøve-prøve - med udefra kommende bedømmer Rally/Lp ?? undersøge pris/mulighed = Birggit

Træning: 

Gennemgå baner sammen

Kursister sætte baner op 

Nedskrive fif

Referat generalforsamling DKK Kalundborg 

Onsdag d. 12 februar 2020 kl. 20.00

Hvidebækskolen, Skolevej 11 B, Jerslev sjælland.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

       Dirigent: Liiza

       referent: Birgit

       Stemmetæller: Helle

  1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

       Se vedlagte

  1. Forelæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse: Regnskab godkendt. 
  2. Fastsættelse af kontingent 

       50 kr. pr. time 

  1. Budgetforslag

       Se bilag

  1. Indkomne forslag

       Flyer til kursister om GF - brød, temaoplæg ect. 

       Kursus/aktivitet for kursister

  1. Valg af bestyrelse

       Genvalgt

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

        Genvalgt

  1. Valg af revisor 

       Genvalgt

  1. 10.Eventuelt

Referat Generalforsamling Torsdag d. 24 januar 2019

Dagsorden:

Punkt 1:

Valg af Dirigent : Liiza

           Stemmetællere : Bente

           Referent : Birgit

Punkt 2:

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

- Se bilag

Punkt 3:

Forelæggelse af regnskab

- Godkendt

Punkt 4:

Fastsættelse af kontingent

- Uændret

Punkt 5:

Budgetforslag

- Godkendt

Punkt 6:

Indkomne forslag

Ny bank:

Sparekassen sjælland godkendt.

Punkt 7:

Valg af bestyrelse

Formand : 

Birgit Madsen

Næstformand : 

Bente Elmhorst

Kasserer : 

Helle Vendelbo

Bestyrelsesmedlem : 

Gerd Andersson

Punkt 8:

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Nanna westy Larsen

Punkt 9:

Valg af revisor  

Liiza Haagensen

Punkt 10:

Eventuelt -

Bestyrelsesmedlemmer og revisor - betale for træning ? 

- Betale halvt kursusgebyr fremover.

Persondataforordning 

- EU regel, Helle og Birgit ser på det og vender tilbage så vi kan udarbejde en handlingsplan.

Forslag: 

Ved årets udgang slettes data for personer, der ikke har været aktive de sidste 4 måneder, eller når folk beder om det.

Oplyse om hvor længe data beholdes når de rekvireres.

Referat: Generalforsamling DKK Kalundborg onsdag d. 31/1 - 2018

Punkt 1

Valg af:

Dirigent: Ann Jacoby

Stemmetællere: Helle Vendelbo

Referent: Birgit Madsen

Punkt 2

Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

2017 er forløbet uden problemer. 

Der har været afholdt 15 hold - hvalpe, basis, rally og lydighed.

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøde, i ro og orden.

Vi har indkøbt ekstra rallyskilte, så nu mangler vi ikke noget udstyr foreløbig.

Glæder os til at se om 2018 kommer til at forløbe ligeså smertefrit.

Punkt 3

Forelæggelse af regnskab:

Se bilag 

Punkt 4

fastsættelse af kontingent:

Uændret 

Punkt 5

Budgetforslag:

Intet

Punkt 6

Indkomne forslag:

Ingen

Punkt 7

Valg af bestyrelse:

Formand: Birgit Madsen

Kasserer: Helle Vendelbo

Bestyrelses medlem: Ann Jacoby

Punkt 8

valg af suppleanter til bestyrelsen:

Nanna Westy Larsen 

Punkt 9

Valg af revisor:

Henrik Madsen 

Punkt 10

Eventuelt:

Ingen ting

Referat af DKK Kalundborgs generalforsamlingen 19/1 - 2017

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

   Mødet er rettidigt annonceret d. 14/11-2016

   Dirigent: Nanna

   Referent:Birgit

   Stemmetællere: Ann

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

I 2016 blev der afholdt 10 hold - hvalpe-, basis- og rallytræning. Det hele er forløbet uden problemer. Vi har anskaffet lidt ekstra udstyr, bla. apporter, legetøj og lidt mere solide pote-targets.Vores instruktør-elev stoppede januar 2016. Så nu er det kun Birgit Madsen, der underviser på pladsen.                                                                                          

Flere rallyelever har været til konkurrencer gennem året og klarer sig rigtig flot.                                                                                         I 2017 vil holdene begynde d. 2/2. Vi vil deltage i rally- og lydigheds- konkurrencer og forsøge at tage derhen sammen, så vi kan hjælpe hinanden med hundene, når vi skal til banegennemgang i de forskellige klasser.                                                                                            

Jeg vil takke alle, der har bakket op om DKK Kalundborg i 2016, både kursister og jer, der arbejder i kulisserne og gør det muligt at holde foreningen igang. Ser frem til samarbejdet med jer i 2017.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent: Uændret

5. Budgetforslag: Ingen

6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:

       Formand: Birgit Madsen

       Kasserer: Helle Vendelbo

       Bestyrelses medlem: Ann Jacoby 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

        Nanna Westy Larsen

9. Valg af revisor: 

        Henrik Madsen 

10. Eventuelt:

        Undersøge ny bank.

Referat generalforsamling i DKK - Kalundborg D: 28 januar 2016 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Dirigent: Helle Referent: Birgit Stemmetæller: Ann

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
DKK Kalundborg blev godkendt som forening i december 2014.
Inden da afholdt bestyrelsen møder for at nedsætte sig og lave vedtægter, oprette facebookside og hjemmeside.
Der er blevet indkøbt materiel, så vi kan afholde hvalpe-, unghunde- og rallytræning på pladsen. Det har resulteret i et ret stort underskud på regnskabet, som Kreds 2 har måtte dække. Vi regner med at fremtidige indtægter betaler det tilbage.
De første hold på Hvidebækskolen i Jerslev blev afholdt maj - juni 2015. Siden har vi haft hold igennem hele efteråret 15.
Der er planlagt 4 hold med start d. 28 februar 2016 - Basis/grundlydighed-, hvalpe- og to rallyhold.
Tak til bestyrelse og kursister fordi I har været med til at gøre det muligt at begynde hundetræning i DKK-regi i Kalundborg kommune. 

3. Regnskab for det forløbne år : godkendt.                                                                               

4. Fastsættelse af kontingent : Uændret

5. Budgetforslag : Ingen planlagte indkøb

6. Indkomne forslag : Ingen

7. Valg af bestyrelse : fortsætter uændret

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen : fortsætter uændret

9. Valg af revisor : fortsætter uændret

10. Eventuelt : Intet 

Seneste kommentarer

01.10 | 07:06

Jeg har en hvalp labrador på 3 måneder. Jeg vil melde ham til hvalpetræning. Jeg håber der er ledige pladser i oktober hold.
Mvh, Fati & Simba

28.09 | 17:37

Jeg har en hvalp på tre måneder, jeg gerne gå til træning med.
Det er en lille blandingshvalp

21.09 | 11:28

Jeg har en hundehvalp Malou ca3.5 md hun trænger meget til træning. Hun bider børn og mig

18.09 | 12:34

Hej, jeg har en hvalp på 9 uger, som jeg gerne vil gå til træning med. Vil i sende en besked, når i ved hvornår næste kursus er

Del siden